Integritetspolicy för Aquten AB/Uthuset

Aquten AB 556897-7879 – Uthuset – är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter du väljer att lämna till oss. Vi respekterar din integritet, behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning och är öppna med vad vi samlar in, varför vi gör det, hur vi använder samt hur du har kontroll över de uppgifter du valt att lämna till oss.

Vika personuppgifter samlar vi in från dig & varför?

 • Namn & adress - för att kunna skicka grejer till dig.
 • Mobiltelefon (frivilligt) - för att kunna kontakta dig vid behov samt kunna telefon/sms-avisera leveranser.
 • Mailadress:
  • Mailadressen är vårt unika ”kundnummer” för dig.
  • För orderbekräftelse och övrig nödvändig kommunikation (när vi exempelvis justerar köpvillkor eller integritetspolicy). Gäller också omvänt – när vi behöver veta att ”du är du” (om du mailar oss och exempelvis vill ändra telefonnummer, bostadsadress eller nåt annat i de personuppgifter vi har om dig)
  • För nyhetsbrev och dylikt – frivilligt - kan anmälas/avanmälas precis hur/när du vill. (Du kan även anmäla dig till vårt nyhetsbrev helt separat – utan att vara kund/registrerad och bara genom att ange din mailadress – detta faller då ej under GDPR då din personuppgift – det vill säga din mailadress inte är kopplad till någon annan information.
 • Cookies - vi använder endast så kallade sessionscookies, de behövs endast under ditt besök i webshopen för att det ska fungera ordentligt där och försvinner när du stänger webbläsaren.

Klarna – betalning. Personnummer, kreditkortsuppgifter m.m.

Som betalleverantör/betalpartner/kassa använder vi Klarna – närmare bestämt Klarna Check Out (KCO) – som enda betalmöjlighet i webshopen (dock med flera olika betalsätt – faktura, kreditkort med mera). Klarna Check Out är en fristående – en så kallad inbäddad – del i vår webshop och där är det Klarna själva som är personuppgiftsansvariga och även är din avtalspartner.

Uthuset samlar alltså INTE in personnummer, kreditkortsuppgifter m.m. som har med betalning, kreditvärdighet med mera att göra.

Kontakta Klarnas kundtjänst om du har frågor vad gäller dina personuppgifter där.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Det är vi, Aquten AB/Uthuset, som är personuppgiftansvariga - både internt och externt (med hjälp av kontrakterade s.k. personuppgiftsbiträden för IT-tjänster, distribution och administration) lagrar och behndlar vi dina personuppgifter på bästa, säkrast möjliga sätt och endast inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data så länge du är kund och därefter i 36 månader för reklamationsrätt, garantiåtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Allt vi fått/sparat om dig ser du på ”Din Sida” när du loggar in, du kan titta själv eller begära en kopia av dessa uppgifter.
 • Rätt till rättelse. På ”Din sida” kan du ändra och/eller komplettera den mesta informationen om dig själv. Du kan även maila oss på uthuset@uthuset.nu om du vill ha hjälp med detta.
 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar - om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig, konsumenträttslagstiftningen (tex garantitider, reklamationsrätt mm) eller annan rättslig förpliktelse.

För ytterligare information om personuppgiftshantering, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Aquten AB / Uthuset

Kyrkallén 60, 561 91 Huskvarna
Mail:  uthuset@uthuset.nu

Telefon: 036-133333

 

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-24

Logga in